Nyt fra skolelederen

Kære alle
 
Særlige dage
Vi har haft TRIM/motionsdagen før efterårsferien og Syng Dansk Dagen i sidste uge. Det har været arrangementer, som er til glæde for både voksne og for eleverne. Sidste dag før jul tirsdag den 20. december er ligeledes en særlig dag. Her slutter undervisningen efter 5. lektion på alle afdelinger. Hvis der er behov for pasning, så giver I os besked på skolen.
 
Holmegaardskolen vinder projekt ”Byg en By 2016”
Stort tillykke til 8.L. I har sikkert set på hjemmesiden, at 8.L sammen med deres lærere Brian Jensen og Martin Lundby Haupt har vundet konkurrencen ”Byg en By”, hvor eleverne skulle komme med et bud på en by med bæredygtig energi.
 
Lygter på cykler
Vi er gået ind i det mørke halvår, hvor eleverne skal have tjek på lygterne til deres cykler og knallerter. I Fensmark kan eleverne køre på knallert til og fra cykelskuerne via Villavej.
Skolebestyrelsen har sendt et brev til forvaltningen med de ændringer, som bør ændres for at optimere en sikker skolevej.  Det er fx vedr. Trollesgave, Tørvevej i Fensmark og forhold omkring Landevejen i Holme-Olstrup.
 
Skolepatruljer
Vi har skolepatruljer i Toksværd og i Fensmark. Patruljerne står klar senest 10 minutter før skolestart i Toksværd og 15 minutter før skolestart i Fensmark.
 
Mødetid/opsyn
Mange elever kommer til skole tidligt om morgenen, men der er først opsyn med eleverne 10 minutter før skolestart. Dørene åbnes på alle tre afdelinger først kl. 7.50. Der er således kun ansatte på skolen, som har adgang før kl. 7.50.
 
Hvem kan vi tale med?
Der er et par stykker, som er usikre på, hvem de kan kontakte, hvis der er noget, som de er utilfredse eller tilfredse med. I første omgang, så taler I fx med den lærer eller pædagog, som det drejer sig om. Hvis det ikke hjælper jer, så kan I kontakte ledelsen og hvis det ikke er tilfredsstillende, så kan I kontakte skolebestyrelsen. Det er ikke alt vi kan ændre, selvom vi godt kan ser problemstillingen. Der er nogle rammer fastsat i loven eller i kommunen, som vi er underlagt, men vi er altid interesserede i at være i en tæt dialog med jer alle og finde de bedste løsninger i alle forhold.
 
My Locker
Holmegaardskolen er bundet af aftalen om elevskabe til udskolingseleverne i dette skoleår. I skolebestyrelsen drøftes andre løsninger. Målet er, at vi næsten gratis til næste skoleår kan tilbyde eleverne et skab, hvis de ønsker det.
 
Med venlig hilsen 
Hans Peter Stokholm

 

1.T og 2.T har skrevet og bygget

1.T og 2.T har set filmen ”Hvor ligger juleland?”

Filmen handler om en flok piberensernisser, som lever lykkeligt og trygt i deres nisselandskab. Pludselig en dag tager vinden den ene nisse. Han er meget bange og vil bare hjem.

Han kommer ud i den store verden, får nye venner og oplever en masse. Til sidst kommer han hjem til sit nisselandskab igen….men er han stadigvæk lykkelig i det lille land eller har han fået mod på flere oplevelser i den store verden….

 

Børnene har arbejdet sammen på tværs af klasserne. De har genfortalt filmens scener, skrevet videre på historien, tegnet det bedste sted i filmen og selv lavet nisselandskab med piberensernisser.