Frikvarter på "Gl Afdeling" Fensmark

 • ikon
  Sandra Monefeldt den 10-04-2018
  Hermed tidsplan og forældrebrev til kommende skolebestyrelsesvalg. - Se vedhæftede dokumenter. 
 • Mette Hugger den 04-03-2018
  Information om den nationale trivselsmåling i folkeskolen 

  Skolen gennemfører i perioden den 20. marts 2018 til den 31. maj 2018 den årlige trivselsmåling i folkeskolen.

  Undervisningsministeren har besluttet at det i 2018, som en nødløsning, skal være muligt for en elev at udfylde besvarelsen anonymt via et papirskema. Ved at besvare trivselsmålingen via et papirskema kan jeres barns svar forblive helt anonyme, også når dataene indsendes til Undervisningsministeriet. Til gengæld vil svarene ikke indgå i opgørelser af klassens trivsel og heller ikke danne grundlag for forskellige analyser, som undersøger, hvordan trivsel hænger sammen med andre forhold i skolen.

  I forældre, skal melde tilbage til skolen, hvis I ønsker at benytte muligheden for, at jeres barn svarer via papirspørgeskema. I skal angive jeres ønske skriftligt på holmegaardskolen@naestved.dk, det skal ske inden det tidspunkt, hvor eleven skal deltage i trivselsmålingen. Det er derfor en god idé, at meddele os, allerede nu, om I ønsker jeres barn skal foretage målingen på papir. Hvornår trivselsmålingen foregår i de enkelte klasser vil blive meldt ud af klassens lærer i ugeplaner eller lign.
   
  I kan læse mere om den nationale trivselsmåling i vedhæftede brev.
   
  Ledelsen på Holmegaardskolen

"Gammel afdeling" bliver nyere

   

Elevråd, elever og medarbejdere har gennem en længere periode arbejdet sammen om at gøre udskolingen i Fensmark mere spændende. Målet er at skabe et miljø, der ikke kun er inspirerende i undervisningssammenhænge, men også i pauserne.

Der har været afsat 170.000 kroner og de fleste møbler og aktiviteter er fundet,  bestilt og på vej. Nogle er netop ankommet, og på billedet ses det nye "mega" fodboldbord i brug.

I baggrunden ses et par værker af den kunst der fremover også skal være med til at danne en god ramme på afdelingen. 

Alle glæder sig til at følge med efterhånden som afdelingen forandres med trivsel og læringsmiljø i fokus.