Holmegaardskolen

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

- en skole i bevægelse

Velkommen til Holmegaardskolens SFO

Skolen består af 2 afdelinger:

Afdeling Fensmark og Afdeling Toksværd

Begge skolens afdelinger har både SFOI og SFO II.

Derudover har afdelingen i Fensmark tilknyttet en étårig førskole

I alt er der ca. 400 børn i vores SFO-afdelinger

 

Lukkedage

Der er 5 ugers ferielukning på SFO’erne i Næstved Kommune.

Heraf 3 uger i sommerferien omkring jul samt påske/kr. himmelfart

 

Ferieordning

Der er fri feriepasningsmulighed på alle Næstveds 6 skoler,

Feriepasningen på Holmegaardskolen er på afdelingen i Fensmark.

Tilmelding via tilmeldingsseddel der udsendes via Tabulex ca. 5 uger før ferien

 

Tabulex

For at koncentrere ressourcerne om det daglige pædagogiske arbejde, anvender

SFO’en det elektroniske tilstedeværelsessystem ””Tabulex”

Her X’er børne sig ind og ud og det er her I orienterer SFO om ferie, sygdom mm.

Se evt. mere samt vejledning i brugen på følgende link: https://www.ist.com/dk/vejledninger-sfo-boern

 

Ind/udmeldelse

Ind- og udmeldelser af SFO foregår via den digitale pladsanvisning

Der er pladsgaranti på den SFO der er tilknyttet skolen.

Udmeldelse kan ske med en måneds varsel til den sidste i en måned.

 

SFO II

SFOII er skolens ”klubtilbud”

Vi har åbent på alle skoledage, fra undervisningen slutter til klokken 17.00 – fredage dog til kl 16.00.

Deruover en række aftenarrangementer samt flerdagstur.

Vi holder åbent i efterårsferien, vinterferien og 3 uger i sommerferien.

Det er for SFOII børn endvidere muligt at tilkøbe et modul, så man kan benytte morgenåbningen hver

dag, samt anvende den fælleskommunale ferieordning, dvs. pasning de ca. 25 dage hvor SFO’erne

normalt har lukket.

På skoleferiefridage åbner SFOII klokken 9.00

 

Åbningstider

Afdeling Fensmark

Trollskoven (Førskolen)

Mandag - torsdag 6.30 - 17.00

Fredage 6.30 - 16.00

 

Trollhøjen (0 og 1 klasser)

Mandag og onsdag 6.30 - 8.10 & 13.25 - 17.00

Tirsdag og torsdag    6.30 - 8.10 & 14.10 - 17.00

Fredage 6.30 - 8.10 & 13.25 - 16.00

 

Tvebakken (2. og 3 Klasser samt SFOII)

Mandag og onsdag 6.30 - 8.10 & 13.25 - 17.00

Tirsdag og torsdag    6.30 - 8.10 & 14.10 - 17.00

Fredage 6.30 - 8.10 & 13.25 - 16.00

 

Afdeling Toksværd

Mandag og onsdag  6.30 – 7.50  & 13.05 - 17.00

Tirsdag og torsdag    6.30 - 7.50 & 13.50 - 17.00

Fredage 6.30 - 8.10 & 13.05 - 16.00