Holmegaardskolen

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

- en skole i bevægelse

Førskolegruppen Trollskoven

Trollesgave 5 Fensmark

4684 Holmegaard

Tlf. 25450090.

Hjemmeside www.holmegaardskolen.dk

Link til Tabulex   SFOWeb.dk

Holmegaardskolen hovednummer 55888600

 

SFO Leder Søren Spangby

Afdelingsleder SFO Fensmark Gitte Marland

 

Pædagog. Karina Stougaard

Pædagog Susanne Wienke

Pædagogisk Assistent Pia Bjørnholm

Pædagogisk Assistent Merete Petersen

 

Førskoleafdelingen Trollskoven er en Afdeling tilhørende Holmegaardskolens SFO i Fensmark.

Førskolegruppen starter op 1/8 året før de skal i skal i 0.klasse.

 

Mål:

At Førskole miljøet i SFO en, tager højde for aldersgruppens behov og udfordringer.

At udbygge brobygningsarbejdet til Børnehaver, SFO og undervisning.

At arbejde efter Næstved kommunes aftaler og metoder i forhold til personlig, social og

sproglig udvikling.

 

I Trollskovens pædagogiske miljø tages der udgangspunkt i den fælles aldersgruppe, samtidig

med at der er opmærksomhed på det enkelte barns udviklingstrin.

Særlige fokus punkter:

• Kompetencer og relationer i børnegruppen. Børnene profiterer af at opnå nye

horisontale relationer, dette giver et bredere udvalg af venskabsrelationer på

årgangen, samtidig ønsker vi at børnene bibeholder deres allerede etablerede

relationer, som de har med sig fra Børnehaven.

• Der arbejdes med målområder inden for børnenes generelle udvikling og med

udgangspunkt i denne mål og indholds beskrivelse.

• Sproglig opmærksomhed, og kvalificering af dette udviklingsområde ud fra

sprog vurdering som laves umiddelbart september det år barnet starter i

Førskolen.

• Der arbejdes med Brobygning til byens børnehaver, og dette arbejde forventes

intensiveret børnenes kendskab og vertikale relationer til de større børn.

 

Handleplan:

Trollskoven arbejder ud fra et årshjul med beskrevne procedurer og mål inden for områderne:

  •  Brobygning/modtagelse.
  •  Pædagogiske projektbeskrivelser.
  •  Udmeldte udviklings- og indsatsområder.
  •  Vurdering af skoleparathed.
  •  Klassedannelse.
  •  Handleplaner for udsat skolestart.
  •  Brobygning SFO og undervisning.
  •  Der arbejdes med brobygning til SFOens pædagoger, og fælles projekter der er med til at styrke overgangene.

 

Pædagogisk tilgang:

Trollskoven er en del af Holmegaardskolen og arbejder efter Næstved kommunes

værdigrundlag.

Vi arbejder med de pædagogiske fokus og kompetenceområder som styrker børnenes udvikling.

Alle pædagogiske områder er målrettet børnenes alder og individuelle niveau.

Vi arbejder med handleplaner som er udmøntet efter sprogtest og kompetencehjul foretaget i børnehaverne inden start i Trollskoven.

Trollskoven gentester børn der i sprogvurderingen ligger i ”særlig” og ”fokuseret” indsats i marts måned.

 

Struktur og dagens gang:

Trollskoven er opdelt i basisgrupper.

I udvalgte projekter deles børnene op i mindre grupper, og på tværs af basisgrupper.

 

Dagens gang i Trollskoven:

Morgen: Morgenmad tilbydes mellem kl. 6.30 7.30.

For de børn der ikke, har spist hjemmefra. Når børnene har sagt farvel til jer, hjælper vi med

morgenmaden vi lægger vægt på at børnene gerne selv må være med og øve sig på smøre,

skænke op og mærke efter, hvor meget de kan spise.

Kl. ca. 9.00 kan børnene tage en formiddagsmad fra madpakken.

 

Formiddag: Mellem 10.00 og 10.45 samler vi børnene i grupper, og her arbejdes med de fastsatte faglige mål.

Fra 1 april samler vi børnene fra 9.30 og målretter indholdet yderligere hen imod skolestart.

 

Frokost: Vi spiser frokost ml. 11.30 og 12.00.

Efter frokost går alle på legepladsen.

 

Eftermiddagsmad: Mellem Kl. 14.00 og ca. kl. 15.00 spiser børnene deres medbragte frugt.

Vi lægger vægt på, at det er frugt og groft brød der medbringes.

 

 

Månedsplan:

Info om pædagogiske aktiviteter mv. kan hentes på SFOTabulex.

Den indeholder informationer om aktiviteter, ture mm.

Tabulex vil også vise nyheder, samt dokumentation fra aktiviteter og projekter og lign.

Impulsive ture og aktiviteter annoncerer vi på whiteboardtavlerne i garderoberne, i så god tid som muligt.

 

Traditioner:

Sommerarrangement, Jul, Fastelavn, Påske, Jordens uge m. m afholder vi på forskellig vis, nogle gange i et samarbejde de øvrige SFOgrupper.

 

Fødselsdage

Fødselsdage kan holdes i Trollskoven.

Vi synger en fødselsdagssang for barnet og barnet kan dele én ting ud.

Aftal nærmere med personalet.

 

Legeplads/udeområde

Førskolen har et stort udeområde, der primært er anlagt med naturen som udgangspunkt, og med det formål at udfordre og styrke børnenes motorik.

 

Generel info:

Komme og gå:

Børn og forældre taster barnet ind og ud i Tabulex, - og så det er vigtigt at huske at sige goddag og farvel til en voksen.

 

Da vi vægter at give børnene mulighed for at blive selvhjulpne, vil det være vigtigt at de gøres medansvarlige for at holde orden på egen garderobe, tøj hænges på plads, støvler sættes på bænken, og der ryddes op omkring egen plads ved afhentning.

 

Ved opstart i Trollskoven medbringes:

• En drikkedunk til vand som vi dagligt bruger inde og ude på legepladsen

• Mindst et sæt skiftetøj der passer til årstiden ekstra undertøj og strømper.

• Regntøj og gummistøvler gerne et par med foer til om vinteren, da vi til tider har meget

mudder på legepladsen.

• En lille turrygsæk, da børnene selv skal bære deres mad og drikkedunk når vi er ude af

huset.

Husk navn i alt! Det er nemmere for både jer og os at finde ejermanden til tøj m. m., hvis der er navn i.

Børnene må gerne have eget legetøj med i Trollskoven, her får de mulighed for at øve sig på at holde styr på egne ting.

 

Skolebestyrelse:

Trollskoven er repræsenteret af Holmegaardskolens skolebestyrelse

 

Ferieordning

Tilmeldingsskemaer til pasning bliver sendt ud på forældre Tabulex.

 

Vi håber i bliver glade for at have jeres barn i Holmegaardskolens Førskolegruppe Trollskoven