____________________________________________________________________________________

Princip H

 

 

Alkoholpolitik ved klasse- og skolearrangementer

 

Formål:

Formålet med alkoholpolitikken er at sætte nogle rammer i forbindelse med udskænkning af alkohol ved klasse- og skolearrangementer. Dette for at understrege, at det er arrangementer, som skal understøtte elevers og forældres sociale trivsel. Alkoholpolitikken skal også understøtte åbenhed og dialog ved udskænkning af alkohol. Således har alle et fælles ansvar ved at være en god rollemodel ved arrangementer uden at nogen bliver beruset.

 

Rammer for udskænkning af alkohol i forbindelse med elev- og forældrearrangementer på Holmegaardskolen:

 

 

Det anbefales, at der en gang årligt drøftes på forældremøder i klasser og SFO evt. udskænkning af alkohol ved klassens arrangement.

 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 12. oktober 2016