______________________________________________________________________________________________

Princip M

 

 

Kommunikationspolitik for Holmegaardskolen.

 

Kommunikation mellem skole og hjem kan foregå mundtlig eller skriftlig.

Mundtlig kommunikation foregår ved:

 

Skriftlig kommunikation kan foregå ved brug af:

 

Enhver kommunikation skal være tydelig og præcis. Personlige problemstillinger behandles bedst i mundtlig kommunikation.

 

På forældremøder afklarer forældre og personale gensidigt forventningerne til:

 

 

Skoleintra kan benyttes til:

 

I undervisningsuger orienterer skolens medarbejdere sig i Skoleintra. Der kan forventes en svarfrist på max 5 hverdage.

 

Kontaktbogen i papirform og i forældreintra bruges fx til:

 

 

Kommunikationen foregår i et anerkendende og respektfuldt samarbejde.

 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 13. december 2016