Forslag til årshjul og møder i Skolebestyrelsen 2017-2018 (Rullende dage) Dato

Indhold

23. aug. 2017

Onsdag

Toksværd

 Øonomi

Årshjul – mødekalender (indhold)

 Forretningsorden

19. sept. 2017

Tirsdag

Fensmark

 Øonomi

 Skolebestyrelsens principper

25. okt. 2017

Onsdag

Holme-Olstrup

 Øonomi

 Skolebestyrelsens principper

Udarbejde endelig dagsorden og indbydelse til Temamøde med klasseråd

23. nov. 2017

Torsdag

Holme-Olstrup

TEMAMØDE 18.30-20. SB-møde 20.00-21.00 (fx Min Uddannelse)

Skolebestyrelsens principper

 Evaluering af temamøet

13. dec. 2017

Onsdag

Fensmark

 Øonomi

 Skolebestyrelsens principper

Selvforvaltningsaftalen - status

17. jan 2018

Onsdag

Toksværd

 Øonomi

 Skolebestyrelsens principper

Skoleårets planlægning Skoleårets planlægning - timefordelingsplanen

20. feb. 2018

Tirsdag

Holme-Olstrup

 Øonomi

 Skolebestyrelsens principper

Skoleårets planlægning – økonomi, valgfag, 20.2, Ansøgning om evt. nedsat timetal i specialklasserne

14. mar. 2018

Onsdag

Fensmark

 Øonomi

 Skolebestyrelsens principper

 Skoleåets planlæning

17. apr. 2018

Tirsdag

Toksværd

 Skolebestyrelsens principper

Årsberetning til drøftelse/behandling

24. maj 2018

Torsdag

Holme-Olstrup

 Øonomi

 Skolebestyrelsens principper

Årsberetning/årsmøde kl. 18.30-20.00. SB-møde 20.00-21.00

20. juni 2018

Onsdag

Fensmark

 Øonomi

 Skolebestyrelsens principper

Valg af formand og næstformand? (Forretningsorden)

 Elevskemaer sendes til udtalelse i skolebestyrelsen