Referat for skolebestyrelsesmødet på Holmegaardskolen

Tirsdag, den 12. oktober 2016, klokken 18:30-21:00

STED: Toksværd afdelingen, Tokesvej 1, 4684 Holmegaard

Til stede: Hans Peter Stokholm, Søren Alrø Spangsby, Gerd Østergaard, Sisse Vang Christensen, Marianne Fanefjord, Thomas Jensen, Ditte-Lene Paustian, Jørgen Wilms, Lone Brandt Kristensen, Tanja Jakobsen, Kim Steen, Jesper Nielsen, Rasmus Kofoed Løwenstein, Emil Asschenfeldt Foldberg Birkebæk, Olivia Hannah Jensen

Fraværende:

Afbud: Dan Kristoffersen, Marianne Fanefjord

Referat: Jørgen Wilms Punkt

Referat

Sag 33 / 20 min / Alle

Orientering

● Formæd

● Bestyrelsesmedlemmer

● Personalet

● Elevråene

● Ledelsen

Formanden ønsker, at elevrådet får et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Formanden orienterer om seneste FRO møde, hvor tildeling af 20.2 midler blandt andet blev behandlet. SAO projektet blev også drøftet.

På hjemmesiden ønskes det ikke, at ledelsen fremgår som en del af skolebestyrelsen.

SB kursus opfattes lidt for langstrakt.

Der er et ønske om, at SB på tværs af skolerne kan mødes, mindst en gang om året.

Medarbejderne orienterer om, at tonen blandt eleverne på Gl. afdeling ikke er så god. Elevernes adfærd er i mange tilfælde ikke acceptabel.

Skolens computere virker ikke optimalt for tiden, men vi arbejder på sagen.

Medarbejderne fra Gl. Afdeling vil gerne invitere SB på sightseeing.

Skolens kontor har lukket for medarbejderhenvendelser i 3. og 4. lektion. Dette øver vi os på.

Elevrådsrepræsentanten fra Fensmark har oplevet sammenlægningen som en primært positiv oplevelse, men der er udfordringer med adfærd, oprydning mm. Eleverne sætter stor pris på, at de kan forlade skolen i pausen.

Ledelsen har fokus på adfærd, og vil iværksætte nogle fællessamlinger, hvor der orienteres om værdiregelsæt, acceptabel adfærd mm.

Sag 34 / 15 minutter / TJ

Feedback for forældremøderne

Det har overvejende været positivt at deltage. Der har ikke været noget videre feedback fra forældrene.

Sag 35 / 5 minutter / JRW

Økonomi – status

Bilag kommer senere

Formanden ønsker at tallene også opgøres pr elev.

Ligeledes ønskes tal for fravær.

Sag 36 / 10 min / HPS

Princip C: Principper for skole-hjemsamarbejdet

Bilag med udkast til princip – kommer senere

Punktet udsættes til næste møde.

Sag 37 / 10 min / HPS

Princip E: Principper for klassedannelse

Punktet udsættes til næste møde.