1

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen

Tirsdag, den 13.06.2017, klokken 18:30-21:00

STED: Afd. Fensmark, Villavej 2, 4684 Holmegaard

Til stede: Gerd Østergaard, Marianne Fanefjord, Thomas Jensen, Lone Brandt Kristensen, Tanja Jakobsen, Kim Steen, Søren Alrø Spangsby, Jørgen Wilms, Ditte-Lene Paustian, Dan Kristoffersen, Betina Jørgensen, Rasmus Løwenstein, Emil Birkebæk, Julius Brix Lerche, Jesper Nielsen

Fraværende:

Afbud:

Referat: Søren Spangby Punkt

Referat

Sag 105 / 30 min / Alle / 1 bilag

Orientering

 Formand

 Bestyrelsesmedlemmer

 Personalet

 Elevrået

Ledelsen (herunder besøg af Mette Hugger, Administrativ leder)

Sag 106 / 25 min / JRW & MHU – 2 bilag følger

Økonomi mm

 Status påået

 Budget

 Fæles tal til alle SB

 Andet

Pause / 10 min / alle – mad stilles frem

Sag 107 / 20 min / JRW – 1 bilag

Justering af værdiregelsæt

 Knallertkøsel

 Mobiltelefoner

 Tilstedevæelse påskolen

 Andet

Sag 108 / 20 min / SAS

Bevægelse i skolen

Orientering om målsætning for kommende skoleår

 Gode ideer?

 Andet

Sag 109 / 20 min / JRW

Vandreklasser eller stamklasser i udskolingen?

 Erfaringer

 Pæagogiske betragtninger

 Andet

Sag 110 / 20 min / TJ

Skolebestyrelsens årsberetning

 Status påaflæning af beretning

 Forslag til nye metoder

Sag 111 / 5 min / Alle

Eventuelt