Referat  skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen

 

Tirsdag, den 19.04.2017, klokken 18:30-21:00

 

STED: Afd. Toksværd, Tokesvej 1, 4684 Holmegaard

 

Til stede: Gerd Østergaard, Sisse Vang Christensen, Marianne Fanefjord, Thomas Jensen, Lone Brandt Kristensen, Tanja Jakobsen, Kim Steen, Jesper Nielsen, Søren Alrø Spangby, Jørgen Wilms, Ditte-Lene Paustian, Dan Kristoffersen, Betina Jørgensen, Rasmus Løwenstein, Emil Birkebæk, Julius Brix Lerche

 

Fraværende:, Julius Brix Lerche

Senere Ditte-Lene Paustian, Emil Birkebæk og Lone Brandt Kristensen

Afbud: Kim Steen, Betina Jørgensen

Referat: Søren Spangby

 

Punkt

Referat

Sag 88 / 30 min / Alle

Orientering

 • Formand
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Personalet
 • Elevrådet
 • Ledelsen (herunder besøg af Anette og Helge)

Formand :

Efterlyser rigtig skiltning ved skolen

Vikarforbrug/påsætning bør være en del af kvalitetsrapporten

Medlemmer : Bruger udskolingens elever den

sidste lektion på at gøre rent og rydde op ???

SV:Der er etableret en dukseordning i udskolingen :Der anvendes 15 min om dagen efter en turnus,- hver klasse er således på turnus ca. hver 12 uge. Efterfølgende drøftelse -

Personale : Førskolen er startet godt i TO,  Gammel afd. ”pengeemne”,- besøg af medarbejdere fra banker i byen

Brobygning på 8 årg.

Rynkebyløbet,

5 årg på på scienceprojekt/LEGO mindstorm på tværs af skolerne i Næstved.

Mandag 24/4 udtrækkes fagene

 

Forår i TO, benytter en del at komme ud af huset.

Stort forløb/projekt ind i den åbne skole, i samarbejde med bordtennisklubben, herunder træningseftermiddage

Nogle børn har efterfølgende fået en fritidsaktivitet.

 

Elevrådet

Første fælles elevsrådsmøde for de 3 afdelinger,- rigtigt godt og konstruktivt møde.

 

 

Ledelse :

Besøg af Helge Andreasen

Afbud fra Annette Christiansen (syg)

Helge pædagogisk leder præsenterer sig selv, baggrung og funktioner. Er fysisk placeret i Toksværd som daglig ledere

 

 

Der er ansat en administrativ leder, starter 1/5.

Der er nogle stillingsopslag ude.

 

Ledelsesmæssig arbejdes med at se på de opgaver og den struktur der ligger ind over ledelsen, for at sikre at den nuværende ledelse bliver langtidsholdbar.

Fagfordelingen kører

Ansøgning om nedsat timetal for specialklasserne for kommende skoleår. Det har umiddelbart virket rigtigt godt.

Kunne være et af de indsatsområder der blev arbejdet videre med i næste skoleår for skolebestyrelsen.

 

Skilte og flag på vej

Sag 89 / 10 min / JRW – bilag følger

Økonomi

 • Status på året

 

I forhold til ”udgiften pr. elev” ser Jørgen på hvor uddannelsesmidler er lagt

Sag 90 / 10 min / JRW – 1 bilag

IT rygsæk

 • Jørgen orienterer om vejledning

 

Orientering om forældrevejledning,- enkelt rettelse på ordstilling.

Link til facebookgruppe omkring IT-rygsæk kan indskrives i forældrevejledningen så der kan hentes hjælp i gruppen ved opståede probler fx aften/weekend

Drøftelse af mulighed for hjælp ved hardwareproblematikker,- 

De tektiske contra de IT-pædagogiske vinkler – engagementsniveauet.

 

Godkendt med de få rettelser

Sag 91 / 20 min / JRW, SAS

Orientering vedrørende besøg i New Zealand

 • Jørgen og Søren fortæller

 

Kort intro til metoden,- efterfulgt af bred drøftelse om bla. Adfærd og forældreforpligtelse på skoledagen og ansvaret for børnenes læringsudbytte.

 

 

VL kunne være tema på  kommende temadag…..

Sag 92 / 20 min / BPJ

Trivselsundersøgelse

 • Betina fremlægger resultater

 

Punktet udskydes til næste møde

Sag 93 / 20 min / alle – 1 bilag

Principper

 • Princip E - klassedannelse

Princippet er vedtaget dd.

Sag 94 / 15 min / JRW – 1 bilag

Valgfag

 

Forslaget om valgfagsudbud vedtaget

Vi evaluerer hvert år,- de elever der har meldt sig /deltaget i valgholdet evaluerer.

Sag 95 / 10 min / JRW

Skolemælk

 • Nuværende ordning
 • Eventuel ny ordning

Mulighed for skifte til ny mælkeordning, hvor mælkene er mærket med personlige navne, bla. for at mindske svind i køleskabene.

Dog kan sødmælk ikke leveres.

En merudgift på ca. 60 kr. årligt pr. elev.

Beslutningen er at bibeholde nuværende ordning og finde en metode til at gøre uddelingen mere overskueligt.

Sag 96 / 10 min / Alle

Bestyrelsens årsberetning

 

Thomas laver oplæg

Mødet holdes i Holme-Olstrup d. 18/5 18.30 til 20.00 med efterfølgende SKB møde.

Sag 97 / 5 min / Alle

Eventuelt

 

Tak til Sisse for samarbejdet med SKB

Gallafest fredag

 

 

 

Næste møde er torsdag 18. maj 2017 i Holme-Olstrup kl. 18:30

 

Punkter til fremtidige møder: