____________________________________________________________________________________

Princip I

 

 

Brugerbetaling

 

A. Vedr. den obligatoriske undervisning

Der kan i forhold til Grundloven ikke kræves betaling af forældrene for den obligatoriske undervisning.
 

Undervisningsmaterialer skal i henhold til Folkeskoleloven stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne.

 

 

B. Vedr. ekskursioner og evt. lejrskoler

I det omfang, ekskursioner er en integreret del af undervisningen, gælder det, at elevernes deltagelse betragtes som værende obligatorisk. Skolens budget bør derfor indeholde bevillinger, der dækker disse undervisningsaktiviteter.

  

Lejrskoler eller hytteture er en del af undervisningen, når de gennemføres i undervisningstiden. Når det er en del af undervisningen kan der opkræves kostpenge for deltagelse i lejrskolen/hytteturen. Taksten fastsættes til max 70 kroner pr. dag.

 

 

D. Vedr. elevers deltagelse i ikke-obligatoriske aktiviteter.

 

Der kan afkræves betaling for elevernes deltagelse i undervisning/aktiviteter i fritiden. Det kan fx være ekskursioner, kulturoplevelser eller virksomhedsbesøg.
 

 

E. Vedr. indirekte forældre/elevbetaling via økonomiske ydelser, naturalier eller arbejdskraft

 

Nedennævnte aktiviteter må ikke gøres til forudsætning for gennemførelsen af folkeskolens daglige drift:

 

 

Da aktiviteter af ovennævnte karakter må siges at ligge ud over, hvad der normalt kan forventes af folkeskolens undervisning, skal enhver deltagelse for alle parter være frivillig og foregå under skolelederens ansvar.

 

Klassekasser kan forekomme på baggrund af overskudsgivende arrangementer. Klassekasser bestyres af forældrerådet i samarbejde med klasselæreren.

 

Anvendelse af forældre som gæsteundervisere falder inden for rammen af naturlige aktiviteter, når læreren har planlagt undervisningsforløbet.
 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 13. december 2016