____________________________________________________________________________________

Princip F

 

 Skolens budgetlægning

 

 

Behandling af det kommunale budget

 

 

Ledelsen

MED-udvalg

Skolebestyrelsen

Beslutning af kommunal tidsplan for budgetbehandlingen vil ske i januar.

 

 

 

 

Budgetmateriale lægges løbende på budgethjemmesiden i perioden april – oktober.

 

 

 

 

Minimum 10 dage inden fagudvalgsbehandlingen i juni.

 

 

Udtalelse (på budgethjemmesiden) til det fremlagte materiale

Udtalelse (på budgethjemmesiden) til det fremlagte materiale

 

Budgetbehandling i juni kommunale fagudvalg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgetseminar for byrådet i august.

 

 

Udtalemulighed til det foreliggende materiale

Udtalemulighed til det foreliggende materiale

Byrådets 1.behandling i september

 

 

 

 

 

 

 

Udtalemulighed til det foreliggende materiale fra 1. behandling

Udtalemulighed til det foreliggende materiale fra 1. behandling

 

Budgetlægningskalender

 

Medarbejdere

Ledelsen

Skole-bestyrelsen

MED-udvalg

Drøftelse af indsatsområder – kommende budgetår.

 

 

 

 

November

(sidste kvartal i kalenderår)

Beslutning af indsatsområder

 

 

 

December

 

Indkaldelse af lokale forslag til budget

 

 

Januar

 

 

Udarbejdelse af 1. udkast til skolens budget

 

 

Marts

 

 

Budgetmøde for fagpersoner og tillidsvalgte

 

April

April

April

 

Drøftelse af budget

 

 

 

 

Maj

Beslutning af budget

 

 

 

Maj/Juni

 

 

Budgetperioden er 1. august til 31. juli (skoleår).
Skolens budget kan løbende justeres i.f.t. centrale reguleringer.
MED-udvalget får kvartalsvise regnskabsrapporteringer.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 4. oktober 2016