Referat ekstraordinært skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen

 

tirsdag, den 24.01.2017, klokken 18:30-19:30

 

STED: Afd. Fensmark, Villavej 2, 4684 Holmegaard

 

Til stede:

Gerd Østergaard, Sisse Vang Christensen, Marianne Fanefjord, Thomas Jensen, Lone Brandt Kristensen, Tanja Jakobsen, Kim Steen, Jesper Nielsen, Betina Ploug Jørgensen, Søren Alrø Spangby, Jørgen Wilms, Ditte-Lene Paustian, Dan Kristoffersen, Rasmus Løwenstein, Julius Brix Lerche, Emil Birkebæk

 

Fraværende:

Afbud: Dan Kristoffersen, Sisse Vang Christensen

Referat: Søren Spangby

 

Punkt

Referat

Sag 73 / 60 min / Alle

Kommende 0. klasser i Toksværd og Holme-Olstrup

  • De reviderede børnetal er 9 elever til HO, og 13 elever til TO (2 elever er flyttet til Fensmark, 1 elev flytter til Køge, og en forælder havde valgt forkert matrikel, og skal derfor gå på HO.)

 

Der er indkaldt til ekstraordinært skolebestyrelsesmøde grundet de ændrede forventede børnetal, så sidste skolebestyrelsesmødes beslutning  kan drøftes på et mere nuanceret grundlag, - kønsfordeling osv.

 

Skolebestyrelsen vil gerne sikre 2 afdelinger med liv uden tomme årgange, og sikre trivslen på alle matrikler for både elever og medarbejdere, samt sikre muligheden for læring for alle.

 

Se bilag for økonomisk tildeling for henholdsvis              0. årgang og 1. årgang

 

Afstemning :

Vi fastholder at der skal etableres 0. klasser både på matriklen i Toksværd og i Holme-Olstrup med pt. henholdsvis 13 og 9 elever.

For           :  10

Imod        :    1   Jesper Nielsen

Undlader  :    0

Der vil i Holme-Olstrup blive arbejdet på tværs af 0 og 1. (2.) årgang på visse områder, - holddeling osv.

Modellen i Holme-Olstrup evalueres/feedback  på et skolebestyrelsesmøde i efter 3-4 måneder/i efteråret 2017.

                     

: