Befordring

Forældre til transportberettigede elever skal udfylde ansøgningsskema om buskort hvert år i maj/juni måned, skolens kontor sender en besked ud til forældrene når det er tid.

Link til ansøgningsskema: https://www.holmegaardskolen.dk/ansoegnings-skema

Skolebuskortet skal benyttes på samme måde, som et rejsekort og er gældende i et skoleår ad gangen og kun på skoledage frem til kl. 17.00. Skolebuskortet må dog ikke kasseres, da det skal genanvendes til kommende skoleår.

Skolebuskortet gælder til den offentlige transport, og det er primært Movia rute 689 og 699 der kører i Holmegaardskolens skoledistrikt, se

For at være berettiget til gratis skolekørsel skal man opfylde afstandskriterierne mellem skole og hjem, – læs mere på Næstved Kommunes Hjemmeside: www.naestved.dk/boern/skole/til-og-fra-skole

Elever, der ikke er berettiget til fri befordring, kan ikke bestille skolekort gennem skolen, dette gælder også, hvis skolen ikke er distriktsskole. Disse elever henvises til at benytte eget rejsekort.