Ordensregler

Samværs- og ordensregler for Holmegaardskolen

På Holmegaardskolen skal børn og elever have de bedste muligheder for udvikling af deres kompetencer og ansvarlighed i et miljø kendetegnet ved rummelighed og selvværd.

For at alle kan trives på skolen, skal elever, forældre, medarbejdere og øvrige brugere vise hensynsfuld adfærd og rette sig efter skolens anvisninger samt behandle andre med respekt og holde en god anerkendende omgangstone. Her handler anerkendelsen om at blive set, hørt og forstået. Det forventes, at alle respekterer de regler, der er gældende i skolen, og behandler skolens materialer, inventar og bygninger ordentligt.

For at skolen skal kunne leve op til sin målsætning forventer vi, at ansatte, elever og forældre i fællesskab hjælper hinanden, så nedenstående ordensregler kan overholdes.

 • Du skal altid rette dig efter en anvisning fra en voksen ved skolen eller fra skolepatruljen.
 • Du må ikke forlade skolens område uden forudgående aftale med en voksen.
 • Du skal altid vise hensyn over for kammerater, voksne og skolens bygninger og inventar.
 • Det forventes ligeledes, at alle viser hensyn til andre på vej til og fra skole.
 • Du må udendørs bruge bolde, rulleskøjter, skateboards og lignende – al anden færdsel skal foregå til fods.
 • Du skal rydde op efter dig selv. Herudover har klasserne dukseordning, som varetager fælles oprydningsopgaver.
 • Alle skal bruge et ordentligt sprog, som afspejler respekt.
 • Hele skolen er røgfrit område både på indendørs- og udendørsarealer.
 • Der må kastes med sne på anviste områder.
 • Badning er obligatorisk efter idræt. Du kan kun fritages for idræt ved skriftlig anmodning fra hjemmet. Fritagelse ud over 3 uger kræver lægeattest (betales af hjemmet). Du skal medbringe særligt tøj, fodtøj og håndklæde til idrætsundervisningen.
 • Cykler og knallerter skal parkeres i de anviste områder.
 • Elever må tidligst møde 10 minutter inden skoledagen, da der ellers ikke er tilsyn med dem.

Der udarbejdes interne regler for alle tre afdelinger, hvor der fx beskrives, hvilke områder børnene kan benytte til leg med sne.