Princip E

Princip for klassedannelse

Baggrund:
Klassedannelse foretages mindst en gang hvert skoleår, både i forbindelse med skolestart og ved start
i overbygningen, og derudover ved klassesammenlægninger, hvis det er aktuelt.

Formål:
Princip for klassedannelse skal skabe klarhed over, hvordan skolen foretager klassedannelse, både ved
skolestart, ved start i overbygningen og ved klassesammenlægninger.

Målsætning:
• Skolen tilstræber, at der på klassetrinnet dannes klasser med ligelig fordeling af eleverne i forhold til køn, læring, trivsel og eventuelle kendte udfordringer.
• Skolen tilstræber, at alle elever tilknyttes den afdeling, der ligger tættest på deres bopæl.
• Skolen vil, i samarbejde med de institutioner, der afleverer børn til skolen, danne sig indtryk af børnene med henblik på den bedst mulige klassedannelse.
• Skolen orienterer og inddrager skolebestyrelsen og forældrene så tidligt i processen som muligt, hvis elevtallet eller pædagogiske eller faglige forhold nødvendiggør nye klassedannelser.
• Skolen iværksætter brobygning på 6. årgang, med henblik på at eleverne lærer hinanden at kende, inden der dannes nye klasser på 7. årgang, ved start i udskolingen.

Vedtaget i skolebestyrelsen 25. april 2019