Princip F

Princip for skolens budgetlægning 

Behandling af det kommunale budget

 

Budgetlægningskalender

Budgetperioden er 1. august til 31. juli (skoleår).
Skolens budget kan løbende justeres i.f.t. centrale reguleringer.
MED-udvalget får kvartalsvise regnskabsrapporteringer

Vedtaget i skolebestyrelsen den 4. oktober 2016