Princip H

Princip for Alkoholpolitik ved klasse- og skolearrangementer

Formål:
Formålet med alkoholpolitikken er at sætte nogle rammer i forbindelse med udskænkning af
alkohol ved klasse- og skolearrangementer. Dette for at understrege, at det er arrangementer,
som skal understøtte elevers og forældres sociale trivsel. Alkoholpolitikken skal også understøtte
åbenhed og dialog ved udskænkning af alkohol. Således har alle et fælles ansvar ved at være en
god rollemodel ved arrangementer uden at nogen bliver beruset.

Rammer for udskænkning af alkohol i forbindelse med elev- og forældrearrangementer på

Holmegaardskolen:
Øl og vin kan nydes.

Det er ikke acceptabelt at udskænke stærkt spiritus.

Det er ikke tilladt at udskænke alkohol til elever på skolen.

Det anbefales, at der en gang årligt drøftes på forældremøder i klasser og SFO evt. udskænkning afalkohol ved klassens arrangement.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 12. oktober 2016