Princip K

Princip for Holmegaardskolens trafik

Ambitionen med trafikpolitikken er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre, lærere og pædagoger kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden.

Arbejdet med trafikpolitikken skal medvirke til at børnene bliver gode voksne trafikanter på længere sigt.

Trafikpolitikken er udarbejdet af Skolebestyrelsen på baggrund af Næstved kommunes overordnede Trafikpolitik og tilpasset lokale forhold.

Trafikpolitikken er inddelt i 4 overordnede områder med hver sit formål.
• På vej – Afvikling af trafikken omkring skolen og færdsel i undervisningen.
• Undervisning – Færdselsundervisning som en del af skolens øvrige undervisning. Det
handler om færdigheder, regler, viden, holdninger og adfærd.
• Rollemodeller – Voksne er forbilleder for børn. De voksne skal blive bevidste om, hvor vigtige de er. Børn gør – som voksne gør.
• Samarbejde – Mange parter omkring skolen skal involveres. Samarbejdet er med til at sikre handling.

På vej

Holmegaardskolen vil medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen samt arbejde
for at gøre skolevejen mere sikker. Arrangementer og ekskursioner i skolens regi skal ligeledes
sikres gennemført med fokus på sikkerhed.

 

Princip K – Holmegaardskolens trafik