Princip L

Princip for kostpolitik

Baggrund for en kostpolitik

Denne kostpolitik skal danne grundlag for, hvordan forældre, elever, skole og SFO i samarbejde kan være med til at sikre elevernes sundhed og indlæringsevne.

Eleverne skal oplyses, så de kan træffe nogle sunde og fornuftige valg.

Det betyder i praksis, at sund kost og motion i videst muligt omfang skal tænkes ind i undervisningen, i de fysiske og sociale rammer omkring spisepauser og i SFO-aktiviteter.

Arbejdet skal følge de overordnede retningslinjer og anbefalinger for sammensætning af kost udarbejdet af Fødevarestyrelsen og Nordiske Næringsstofanbefalinger. www.fødevarestyrelsen.dk ; www.altomkost.dk

Det er skolens og SFO’ens erklærede mål, at forældrene deltager aktivt og tager ansvar for arbejdet med børnenes kost og motion for at forbedre indlæringen. Dette gøres blandt andet ved, at forældrene opfordres til, at eleverne får et godt morgenmåltid, inden de møder i skole, og at
eleverne sikres en fornuftig frokost.

Mål
Alle elever skal modtage undervisning, som kan underbygge deres forståelse for nødvendigheden af en god kost og et sundt liv.

Skole og SFO skal understøtte, at måltider bliver en god oplevelse.

Alle elever skal have kendskab til sund og varieret kost.

Der skal til stadighed være et tilbud om ekstern leverandør af mad til skolen til de elever, som ikke selv medbringer madpakker.

En ekstern leverandør skal have et udvalg, som opfylder en sammensætning af sund og varieret kost.

Succeskriterier:

Temaerne kost og sundhed prioriteres højt i undervisningen.

Eleverne skal være friske og veloplagte i undervisningstiden, og energidrikke eller lignende indtages ikke i skoletiden.

Kost og sundhed tænkes ind i mange forskellige aktiviteter både i undervisningsdelen og i SFO`en – også i aktiviteter, som ikke direkte har kost og sundhed som det primære indhold.

Det forventes, at ingen elever kommer i skole uden at have spist morgenmad og uden at få frokost.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 17. november 2016