Princip M

Kommunikationspolitik for Holmegaardskolen
Kommunikation mellem skole og hjem kan foregå mundtlig eller skriftlig.

Mundtlig kommunikation foregår ved:

• samtale i mødeform
• samtale via telefon

Skriftlig kommunikation kan foregå ved brug af:

• breve afleveret gennem eleverne eller sendt med almindelig post
• skolens intranet og ikke via sociale medier som fx Facebook
• kontaktbog enten i papirform eller i Forældreintra

Enhver kommunikation skal være tydelig og præcis. Personlige problemstillinger behandles bedst i mundtlig kommunikation.

På forældremøder afklarer forældre og personale gensidigt forventningerne til:
• hyppigheden af generelle informationer
• hvor tit skal man holde sig orienteret på Skoleintra.
• kommunikation forældregruppen imellem
• de bedste tidspunkter for telefonkontakt
• individuelle behov for skriftlig information i brevform frem for Forældreintra

Skoleintra kan benyttes til:
• generelle informationer til alle eller grupper idet persondataloven respekteres
• ukompromitterende billeder fra skolens aktiviteter, dog kun portrætbilleder efter hjemmets samtykke.
• Individuelle skrivelser til den enkelte elev og forældre.
• Opslag på forældreintra omfatter primært forhold og aktiviteter på skolen.
I undervisningsuger orienterer skolens medarbejdere sig i Skoleintra. Der kan forventes en svarfrist på max 5 hverdage.

Kontaktbogen i papirform og i forældreintra bruges fx til:
• forsømmelsesmeddelelser
• orientering vedr. den enkelte elev

Kommunikationen foregår i et anerkendende og respektfuldt samarbejde.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 13. december 2016