Princip N

Princip for arbejdet med tosprogede elever

Undervisningen i dansk som andetsprog (DSA) har til formål at understøtte integrationen af tosprogede elever i såvel skolen som samfundet.

Tosprogede elever, der ved de nationale tests opnår resultater under middel tilbydes undervisning i DSA.
Hvis en tosproget elevs primærlærere vurderer, at der er et behov herfor kan eleven ligeledes tilbydes undervisning i DSA.

Eleverne tilbydes undervisning i forløb og holdvis, og placeringen aftales mellem DSA-lærerne og klasselærerne. Undervisningen kan foregå gennem et helt skoleår eller være tilrettelagt som kortere kursusforløb. Undervisningen kan foregå udenfor klassen.

Undervisningens indhold målrettes den enkelte elevs behov og kan bl.a. indeholde:
• fagspecifikke emner
• samfundstemaer
• en uddybning af det stof, der arbejdes med i elevens stamklasse

Undervisningens tilrettelægges med stor vægt på, at eleverne får mulighed for at være sprogligt aktive.

Vedtaget i skolebestyrelsen 14. marts 2017