Princip O

Princip for brug af mobiltelefoner og andre elektroniske medier på Holmegaardskolen

Brug af mobiltelefoner og andre elektroniske medier i skoletiden og på skolens område erkun tilladt efter aftale med skolens personale.

Baggrund:
Der er en oplevelse af, at den megen brug af mobile enheder svækker elevernes evne til samvær med andre, og deres mulighed for at fastholde koncentration og fokus i undervisningen. Dette er uhensigtsmæssigt, og derfor er dette princip udarbejdet.

Formål:
Der er et ønske om at styrke elevernes relationskompetencer, og give mulighed for mere nærvær og
samvær blandt eleverne. Blandt andet gennem nedenstående:
• Mindre stress og mindre pres fra sociale medier i hverdagen
• Bedre koncentration i timerne og mere fokus på faglighed og fordybelse, frem for forstyrrelser fra mobiltelefonen
• Bedre fællesskab via fællesaktiviteter i pauserne

Målsætning:
• Skolen tilstræber, at der er gode muligheder for fælles aktiviteter i pauserne
• Skolen tilstræber, at alle elever kan være en del af et positivt fællesskab
• Skolen tilstræber at netetik og digital dannelse bliver en del af undervisningen

Skolen opfordrer alle forældre til at støtte op om dette princip, ved at mindske brugen af mobiltelefon på skolens område til det absolut minimale, og derved være den gode rollemodel.

Vedtaget i skolebestyrelsen 25. april 2019. Princippet er gældende fra 1. august 2019.