Princip P

Princip om brug af tobak og lignende

Baggrund:
Det er en fælles opgave for forældre og skole at arbejde for at fremme elevernes sundhed og trivsel.
Derfor skal Holmegaardskolen være røg- og tobaksfri.

Formål:
Princip for brug af tobak og lignende skal sikre, at der ikke forbruges tobak eller lignende. Dette betyder, at ingen – hverken elever, ansatte, gæster eller andre brugere af skolen – må forbruge tobak eller lignende på Holmegaardskolen.

Målsætning:
• Skolen tilstræber at inddrage viden om tobakkens skadelige virkninger i undervisningen
• Skolen tilstræber, at alle, der har behov derfor, tilbydes hjælp til rygestop
• Holmegaardskolen er totalt røg- og tobaksfri
• For personalet gælder princippet i den fulde arbejdstid

Forældrene har ansvaret for elevernes adfærd uden for skolen og uden for skoletiden, men skolen håndhæver skolebestyrelsens princip for brug af tobak og lignende. Skolen opfordrer forældrene til på forældremøder o.l. at drøfte fælles holdninger og fælles påvirkningsmuligheder for at få eleverne til at lade være med at begynde at ryge.

Vedtaget i skolebestyrelsen 25. april 2019. Princippet træder i kraft 1. august 2019.