Samarbejdspartnere

  • Sundhedsplejerske (afd. Toksværd): Gro-Anett Gyvin, tlf.: 30685476, mail: grogy@naestved.dk
  • Sundhedsplejerske (afd. Fensmark): Elsebeth Johannesen, tlf.: 22152342, mail: eljoh@naestved.dk
  • Sundhedsplejerske (afd. Fensmark): Lotte Stourup, tlf.: 40185194, mail: losto@naestved.dk
  • Psykolog (afd. Toksværd): Signe Liv Lüthje, tlf.: 21297392, mail: sllth@naetsved.dk
  • Tandplejeklinikken på Holmegaardsvej: tlf.: 55 88 15 60
  • Næstved Ungdomsskole: tlf.: 55 88 49 30
  • Næstved Musikskoletlf.: 55 88 39 20