Skolebestyrelse

Formand: Jesper Gleitze Nielsen, tlf.: 40585181, mail: jesper.gleitze@gmail.com

Næstformand: Jacob Svava Mortensen, tlf.: 29624684 / 2912824, mail: jsvav@faxekommune.dk

Forældrerepræsentant: Ann Kristin Sneberg, tlf.: 40502511, mail: sneberg1@gmail.com

Forældrerepræsentant: Berit Jørgensen, tlf.: 61705372, mail: berit.joergensen@hotmail.com

Forældrerepræsentant: Dan Heino Kristoffersen, tlf.: 20132575. mail: dhk@pc.dk

Forældrerepræsentant: Ditte-Lene Bratten Paustian, tlf.: 51880530, mail: misspaustian@gmail.com

Forældresuppleant: Mia Than West, tlf.: 2736 2537, mail: mia.than.west@sn.dk

Forældresuppleant: Sara Lang Mølgaard, tlf.: 4225 1795, mail: sara.lang1315@hotmail.com

Ledelsesrepræsentant: Jørgen Rhode Wilms, tlf.: 55888600, mail: jowil@naestved.dk

Ledelsesrepræsentant: Mette Hugger, tlf.: 55888602, mail: mhugg@naestved.dk

Medarbejderrepræsentant: Ena Christensen

Medarbejderrepræsentant: Gerd Østergaard

Elevrepræsentant: Tilde Kannegard, 8.I

Elevrepræsentant: Tore Lindebæk Jensen 5.T